سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام محمدنژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انتقال حالت کوانتومی از یک نقطه به نقطه دیگر را مخابرات کوانتومی گویند. در مخابرات کوانتومی، اطلاعاتی که باید مخابره شوند، روی فوتون هایی سوار می شوند که هم می توانند در فضای آزاد و هم از طریق فیبرهای نوری کم تلف ارسال شوند. ایجاد، کنترل و اندازه گیری اسپین در ساختارهای نانو امکانات جدیدی برای الکترونیک و پردازش اطلاعات از جمله محاسبات و مخابرات کوانتومی
فراهم می کند. در این مقاله بنیان ها و مفاهیم اساسی مخابرات کوانتومی شامل اطلاعات کوانتومی، درهم تنیدگی کوانتومی و تله پورت کردن ارائه می شود. در ادامه ساختار نیمه هادیی که پلاریزاسیون فوتون را به اسپین الکترون منتقل می کند و ذخیره سازی و دستیابی به اسپین الکترون را برای پردازش اطلااعات کوانتومی ممکن می سازد بررسی خواهد شد. در نهایت به پیشرفت های اخیر مخابرات
کوانتومی در بعد آزمایشگاهی و عملی می پردازیم.