سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدباقر لشکری – کارشناس شیمی، اداره کل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی – وزارت نف

چکیده:

هزینه های خوردگی را بسته به اثرات و شمول آنها می توان به طرق مختلفی تعریف نمود . در مطالعات اخیر، هزینه کل مستقیم خوردگی، برای هر بخش تخمین زده شده و مؤلفه های اصلی درگیر در این هزینه ها، شناسایی و ارزیابی می گردند . در این طرح، هزینه کل خوردگی بر اساس هزینه بخش های آن شامل : مکان یابی، طراحی، انتخاب مصالح، ساخت، نصب، عملیات،نگهداشت،
بازرسی و پایش، توسعه فن آوری و نرخ استهلاک دارایی تعریف می شود . سه جنبه مهمی که به وفور در تحلیل های اقتصادی عملکرد مدیریت خوردگی بکار گرفته می شوند، عبارتند از :
-١ مدیریت خوردگی و عملکرد های آن
۲-هزینه چرخه حیات LCC
-٣ ارزیابی سود حاصل از هزینه .