مقاله مخارج سرمايه اي، اقلام تعهدي و بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مخارج سرمايه اي، اقلام تعهدي و بازده سهام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابهنجاري اقلام تعهدي
مقاله نابهنجاري مخارج سرمايه اي
مقاله پرتفوي مصون سازي CI
مقاله پرتفوي مصون سازيTAC
مقاله پرتفوي مصون سازي CI+TAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي نژاد محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته رحماني راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق “نابهنجاري اقلام تعهدي (اثر اقلام تعهدي بر بازده سهام)”، “نابهنجاري مخارج سرمايه اي (اثر مخارج سرمايه اي بر بازده سهام)” و بهبود عملکرد سهام با به کارگيري همزمان هر دو نابهنجاري در بازار سرمايه ايران را بررسي مي کند. اين موضوع از طريق بررسي عملکرد پرتفوهاي تشکيل شده روي مخارج سرمايه اي و اقلام تعهدي، با استفاده از سه مقياس مختلف از بازده، آزمون مي شود. بر اساس نمونه اي متشکل از ۴۸۰ سال- شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۰، نتايج حاکي از آن بود که نابهنجاري مخارج سرمايه اي و نابهنجاري اقلام تعهدي در بازار سرمايه ايران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه اين دو نابهنجاري ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتايج حاکي از آن است که بعد از کنترل کردن براي سه عامل ريسک فاما- فرنچ، سرمايه گذاران با به کارگيري همزمان دو نابهنجاري به جاي فقط استفاده از يک نابهنجاري، بازده هاي بالاتري کسب مي کنند.