سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سامان احمدی زاد –
مهرداد فرخی –

چکیده:

مطالعه و بحث مروری است بر دیدگاه ها و روش های جدید کاهش دیوکسین، یعنی کاهش آنها در سیستم های زباله سوز شهری (MSW) مانند دی نیترودیوکسین های پلی کلرینه شده (PCDDs) و دی نیتروفورانت ها (DFsPC) سه نظریه تشکیل دیوکسین در طولانی مدت که بیشتر مورد توجه قرار گرفته شامل: شامل (i ناشی از PCDFs/PCDD که بطور معمول در کوره های زباله سوز موجود است. (ii ناشی از ترکیبات پیش ساز به شکل ملکولهای پایه که می توانند سریعاً با سایر گروه های سیستم واکنش داده و در سیستمهای تغذیه زباله شهری تشکیل دیوکسین دهند. (iii ناشی از سنتز مشابه denovo ه معمولاً ملکولهای شیمیایی را با هم ترکیب نموده دیوکسین را تشکیل می دهند. ا ین مقاله اثبات کرد که در سیستمهای احتراق پیشرفته سوزاندن زباله شهری، موارد (ii) و (iii) به وضوح دیده می شود. داده های ترمودینامیک و سینتیک در اینمقاله سرعت و وسعت تشکیل دیوکسین ها و پیش سازهای آنها را توسط مکانیزم های معین می تواند بر اساس موارد (ii) و )iii) تعریف نماید. حتی با اینکه زباله سوزهای پیشرفته نیز ساخته نشده بود و احتراق کامل صورت نمی گرفت، تغذیه نامناسب و ناکافی و توربولانس، و سنتز پیش سازها همچنان اتفاق می افتاد. حداکثر سرعت و میزان تشکیل PCDFs/PCDD از هردو منبع در درجه حرارت ۴۰۰, ۳۰۰C تشکیل می شود. این سیستم دو مرحله دارد: ۱)مرحله اول: سیستم طراحی جهت دستیابی به احتراق کامل و به حداقل رساند تشکیل دیوکسین. ۲)مرحله دوم: سیستم های تصفیه با یک لوله انتهایی جهت حذف یودکسین ها. در مورد اول. درجه حرارت احتراق باید بالای ۱۰۰۰C باشد، زمان ماند احراق بایدب یشتر از ۱ ثانیه باشد، میزان توربولانس در اتاقک احتراق باید توسط عدد رینولدز محاسبه شود و باید بیشتر از ۵۰۰۰۰ باشد. یک سیستم خوب تغذیه زباله شهری، میزان تغذیه را در نقاط بحرانی کنترل می نماید. در مورد دوم، باید گازهای خنک کننده سریعاً درجه حرارت را از ۴۰۰C به ۲۵۰C برسانند که با آهک نیمه خشک شستشو داده شده و در فیلترهای کیسه ای تزریق می شوند که با کربن فعال جفت شده و تزریق از انتهای لوله تصفیه باعث جذب شده و می توانند نقش مهمی در پیشگیری و به حداقل رساندن دیوکسین در گاز نهایی منتشره به اتمسفر ایفا نماید.