سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر نجف پور – استاد یار گروه بهداشت محیط
محمد پذیرا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
رمضانعلی شورابی – مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری

چکیده:

در سر تا سر تاریخچه زندگی بشر به نظر میرسد که بین امراضو مواد ذائد جامد رابطه ای وجود داشته باشد. از زمانی که بشر برای تهیه ی غذای خود تلاش کرده از مواد جامد به عنوان کود برای محصولات کشاورزی استفاده کرده.کمپوست از کلمه ی لاتین compostus گرفته شدهکه به معنای مرکب و گاهی در فارسی به کود آمیخته مشهور است.در طی کمپوست کردن بر اثر فعالیت میکروار گانیسم ها مواد آلی تجزی شدهو گرما تولید میشود.گرمای تولیدی میتواند عوامل بیماریزا مثل باکتری ها ویروسها و تخم انگلها را نابود کند.در بسیاری از کشورهاکمپوست با در نظر گرفتن شرایط عملی و مسائل زیست حیطی جنبه های اقتصادی میزان و کیفیت زباله به طرق مختلفصنعتی و غیر صنعتی تهیه میگردد.به گونه ای که در سالهای اخیر صنعت تولید کمپوست در جهان بسیار گسترده شده وجود سموم آلی و معدنی پسماندهای پزشکی و صنعتی اندازهی ذرات وجود سنگریزها شیشه پلاستیک غلظت بالای فلزات سنگین از مهمترن معایب تولید کمپوست مخلوط د ر مقایسه با بیو مکپوست و یا ورمی کمپوست می باشد.