سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نوشین گشمردی – عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر بوشهر

چکیده:
فعالیت های مخرب انسان منجر به کاهش هایی در تنوع زیستی شده است و از آنجا که تنوع زیستی پایه و اساس حیات روی زمین را تشکیل می دهد ، کاهش های تنوع زیستی ممکن است تندرستی انسان را از طریق کاهش خدماتی که اکوسیستم ها می توانند برای انسان ها فراهم آورند نیز در معرض خطر قرار دهد. علی رغم اثرات مثبت تلاش های حفاظت و تجدید ، کاهش تنوع زیستی همچنان ادامه دارد و کند نشده است و استراتژی های جدید برای حفظ و تجدید منابع طبیعی مورد نیاز است . منطقه مند استان بوشهر نیز از مناطقی با تنوع زیستی می باشد ، اما همواره دستخوش حوادث ساخته و پرداخته دست بشر می باشد که نیاز به حفاظت بیشتر دارد.