سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید تقی زاده – دانشیار، دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی،
زهرا مورب دوست – دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی
سمانه حسن پور – دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

باگاس نیشکر به عنوان یک منبع تجدیدپذیر، ارزان و قابل دسترس از ضایعات تولید قند مدتهاست که از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در اثر هیدرولیز اسیدی باگاس محصولات با ارزشی همچون زایلوز، گلوکز، فورفورال و اسید استیک بدست می آید که مقدار هر یک از آنها بسته به نوع باگاس و شرایط واکنش متفاوت است. در این تحقیق میزان فورفورال قابل استخراج از باگاس نیشکر ایران با استفاده از هیدرولیز اسیدی در دماهای مختلف و غلظت های مختلف از اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفته است. براساس تغییرات غلظت فورفورال با زمان در حالت های مختلف، مدل سینتیکی نیز برای آن ارائه گردید. در شرایطی که دما ۱۲۸°C، اسید ۶%و زمان ۳۰۰ دقیقه بوده بیشترین میزان فورفورال استخراج شد.