سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا علوی – مدیر پیشگیری ، درمان و رفاه – شرکت ایران خودرو
حمید پشتکاراحمدآباد – قائم مقام مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه – شرکت ایران خودرو

چکیده:

با توجه به اهمیت کاربرد اصول ارگونومی در صنعت و همچنین با توجه به تجارب اندک مداخلات ارگونومی در محیط های صنعتی درکشور، مدیریت پیشگیری درمان و رفاه شرکت ایران خودرو بر آن شد تا با همکاری مرکز CEDC (Center for Ergonomics of Developing countries) دانشگاه لولیا سوئد یکپروژه ارگونومی در سه فاز بصورت Participatory Ergonomics را برای آموزش تئوری و مداخله ای ارگونومی به اجرا در بیاورد برای اینکار ٣٠ نفر از کارشناسان شرکت در رشته های مختلف انتخاب شدند و پس از طی دوره های آموزشی با دو وظیفه اصلاح ایستگاههای کاری و ترویج فرهنگ ارگونومی در میان سایر پرسنل شرکت مشغول بکار شدند . که تاکنون ٦٠ پروژه در زمینه اصلاح ایستگاههای کاری از طرف آنها تعریف و ٣٠ پروژه بطور کامل انجام شده است . و همچنین در زمینه ترویج فرهنگ ارگونومی نیز موفقیت های مهمی بدست آمده است . با توجه به اندک بودن چنین تجاربی در سطح کشور، تجارب مثبت و منفی حاصل از این پروژه میتواند راهنما و الگوی سایر مراکز صنعتی قرار گیرد .