مقاله مداخله نظاميان در سياست خاورميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: مداخله نظاميان در سياست خاورميانه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورميانه
مقاله مداخله
مقاله نظامي
مقاله ارتش
مقاله سياست
مقاله نظامي گرا
مقاله شبه نظامي
مقاله کودتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفيان سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از پايان جنگ جهاني دوم، در برخي از کشورهاي خاورميانه شاهد افزايش نفوذ ارتش در امور غير نظامي، استفاده از زور به عنوان ابزار تسلط و قدرت سياسي، اهميت ارزش هاي نظامي، رشد نقش تشکيلات نظامي در امور ملي و بين المللي، و افزايش نهادها و سازمان هاي شبه نظامي مربوطه بوده ايم. بروز کودتاي سال ۱۹۹۹ در پاکستان، رشد بي رويه نظامي گرايي اسراييلي ها، و انتقال ميلياردها دلار ساز و برگ هاي نظامي به منطقه همراه با حضور مستقيم نيروهاي خارجي در افغانستان و عراق نشان داد که دوران مداخله هاي سياسي نظاميان در خاورميانه به پايان نرسيده است. در واقع، مداخله نابجا و مستقيم نظاميان در سياست مهم ترين مانع گسترش جامعه مدني و توسعه انساني در خاورميانه بوده است. بخش نخست پژوهش به بررسي سير تحول نظريه هاي مهم مداخله ارتش در سياست اختصاص داده مي شود. در بخش دوم اين پژوهش تلاش مي شود تا عواملي مهم که به رشد نظامي گري (يعني نفوذ نابجاي نيروهاي نظامي در سياست) در کشورهاي خاورميانه منجر شده اند، به ويژه در جوامع نظامي گراتر مانند اسراييل، ترکيه و مصر شناسايي شده؛ عوامل تعيين کننده سطح مشارکت نظاميان در سياست، و ماهيت رابطه نظاميان با رهبران سياسي در خاورميانه بررسي شده؛ و چشم انداز آينده نقش سياسي ارتش هاي خاورميانه ترسيم شود.