سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره نادری – کارشناس زمین شناسی واستاد راهنمای دانش پژوهان پژوهشسرای خیام کرمان
محمد امیرزاده – مدرس ورئیس بخش معماری وساختمان دانشکده فنی شهید چمران

چکیده:

متاسفانه اگر وقوع زلزله هم زمان با باز بودن مدارس اتفاق بیافتد با لاترین تلفات را در جمع دانش آموزی خواهیم داشت،چنانچه در زلزله سال ۱۳۷۶ قاینات از روستای ارکول برای نمونه از یک کلاس ۱۵ نفره ۱۴ نفر کشته شدند ومدرسه راهنمایی که صد درصد تخریب شده تعطیل بوده .واگر زمان زلزله بم و زرند همزمان با باز بودن مدارس می بودآمار تلفات بیش از این میشد،زیراکه در بم کلیه مراکز آموزشی آن تخریب شدند وحتی اکر زمین لرزه صبحگاه زرند ۵ /۱ ساعت بعد یعنی ساعت ۸ صبح به وقوع می پیوست چه بسا در شهر با این همهمدارس فرسوده وبا آن رعب ووحشت ایجاد شده وبه دلیل عدم آمادگی وحمله ورشدن دانش آموزان به سمت درب های خروجی مطمئنا بسیاری دست وپا شکسته وضربه مغزی میشدند .پس باید در این بزرگترین مجموعه آموزشی کشور س رمایه گذاریهای اساسی وزیر بنایی در راستای افزایش سطح آگاهی این قشر انجام داد که باز تات آن در جامعه ملموس تر خواهد بود. در این مقاله به شرح کامل تشکیل و وظایف کمیته ایمنی در مدارس پرداخته وتمامی مراقبت ها ی قبل وحین زلزله در مدرسه بیان شده است ونقش مدارس د ر امداد رسانی که محیطهای نسبتا بزرگ میباشند ،دارای اتاقهای مستقل ،کادر مدیریتی ،واقع شدن در نقاط مختلف شهر و…بهترین مکان برای ایفای نقش پنا گاه میباشند. بنابراین با توجه به قریب ۹۰۰۰۰ مدرسه قدیمی وآسیب پذیر درسطح کشور که زمان ریادی برای نوسازی ومقاوم ساز ی نیاز است ،ما تعهد و وظیفه داریم آموزش وآگاهی لازم را به این قشر آسیب پذیر ارائه دهیم.