مقاله مدت و نحوه گذران اوقات فراغت كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مدت و نحوه گذران اوقات فراغت كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله تفريح
مقاله سرگرمي
مقاله كاركنان اداري
مقاله دانشگاه
مقاله مركز آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي مالك
جناب آقای / سرکار خانم: شكري بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۸ است. در اين پژوهش با استفاده از روش زمينه يابي و اجراي پرسشنامه محقق ساخته روي ۳۴۰ نفر از اعضاي جامعه مورد نظر كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. متغيرهايي كه ارتباط آنها با چگونگي گذران اوقات فراغت و مدت آن سنجيده شده است عبارت اند از: جنس، سن، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل، ميزان درآمد و اندازه واحد دانشگاهي. پس از تحليل اطلاعات به صورت توصيفي و استنباطي مشخص شد كه از بين شش متغير، فقط بين متغيرهاي جنس، وضعيت تاهل، ميزان درآمد (P<0.05، P<0.01) با شيوه هاي گذران اوقات فراغت رابطه معنادار به دست آمد. به علاوه، عمده ترين شيوه گذران اوقات فراغت «بودن در كنار خانواده» بود.