مقاله مدخلي بر تئوري هنجاري در مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدخلي بر تئوري هنجاري در مديريت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله عملکرد سازمان
مقاله تئوري هنجاري
مقاله عقلانيت ارزشي
مقاله عدالت
مقاله مسووليت اجتماعي و مديريت مسايل عمومي
مقاله قدرت و مشروعيت آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني عطيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: مديريت را فراگرد به کارگيري موثر و کارآمد منابع مادي و انساني يک نظام ارزشي پذيرفته شده دانسته اند که از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات و هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد. با اين مفهوم که شيوه رهبري و مديريت هر جامعه بستگي به ساخت فرهنگ، تمدن و نظام ارزشي آن جامعه دارد، نوع نگاه مديريت به انسان در سازمان، عقلانيت، عدالت، توسعه، کارآيي، اثربخشي، قدرت، آزادي، تفکر راهبردي، علم و اخلاق، دانش و يادگيري، مسووليت اجتماعي و درک مسايل عمومي جامعه، الگوي انگيزش، تصميم گيري و نوع ارزش هاي حاکم بر آن و … ديدگاه هنجاري حاکم بر سازمان و مديريت را بيان مي کند. هنجار عبارت از رفتاري است که اکثريت افراد آن را پذيرفته و بدان عمل مي کنند. در هنجارها سخن از بايدها و نبايدهاي رفتاري مي شود. بنابراين، متغيرهاي تئوري هنجاري و تجويزي ارزشي هستند. از آنجا که سازمان ها به عنوان يک زيرسيستم در سيستم بزرگ تري به نام نظام اجتماعي ايفاي نقش مي کنند و با آن تعامل و تاثير و تاثر متقابل دارند، اين مقاله درصدد آن است که عملکرد سازمان و مديريت را از منظر تئوري هنجاري مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.