سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدرضا جوادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

سوانح و به ویژه بلایای طبیعی وقایعی هستند که باعث می شوند افراد فقدان، سوگ و دیگر مسایل و مشکلات را به یکباره تجربه کنند. این وقایع، حادثه دیدگان را آنچنان تحت تاثیر قرار می دهد که زندگی آنان را با خطرات بسیاری مواجه می سازد. به هر حال بیشتر این افراد برای اینکه بتوانند مسایل به وجود آمده را حل و فصل کرده، به آرامش دوباره دست یافته و فعالیتهایعادی خود را از سر گیرند نیازمند حمایت و کمک مضاعف می باشند. می دانیم که بیشتر مردم تمایل دارند، به یکدیگر کمک کنند و تخصص مددکاران اجتماعی نیز کمک به افرادی است که در جستجویکمک هستند اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که چگونه می توان به بهترین نحو به افرادی که نیاز به یاری دارند کمک کرد؟به ویژه کسانی که دچار بحرانی چون سیل، زلزله، و غیره شده اند. معمولا مددکاران اجتماعی نقش مهمی در کمک به افراد بحران زده دارند. به همین منظور مقاله حاضر به تشریح مراحل مددکاری فردی و مهارتهای مورد نیاز مددکاران اجتماعی برای یاری رساندن بهحادثه دیدگان وحمایت های روانی آنان می پردازد. این مهارتها عبارتند از : حمایت موقعیتی، ایجاد امیدواری، تسلی دادن اطمینان بخشی ، ایجاد تمرکز، توسعه راه حلها و ارجاع.