سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد فراهی – دانشگاه پیام نور
سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

بیشتر از دو دهه است از کامپیوتر به عنوان ابزاری برای کمک به آموزش استفاده میشود. متأسفانه این ابزارهای آموزشی فاقد شیوه تعلیم براساس مدلهای یادگیری دانشجو است. اخیرًا تحقیقات زیادی به منظور ایجاد سیستمهای کامپیوتری که نقش استاد را در کلاسهای انفرادی ایفاء کنند به عمل آمده است. این تحقیقات نیاز به گنجاندن روش تعلیم استاد در سیستمهای آموزشی کامپیوتری را واضح میکند. در این مقاله، یک سیستم آموزشی به نام مدرس مجازی هوشمند معرفی شده است که میتواند دانشدرسو شیوه تعلیم هر استاد را در درس مربوطه به سیستم انتقال دهد و متعاقبًا با اتکاء به آن دانش و شناخت سطح یادگیری دانشجو، اقدام به آموزش دانشجو به نحو مطلوب کند. در این سیستم، استاد درس میتواند درس خود را به شیوه های مختلفی تدوین کند که هر شیوه متناسب با یکی از مدلهای یادگیری دانشجو است.