مقاله مدرنيته و خودكشي زنان و دختران لك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: مدرنيته و خودكشي زنان و دختران لك
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنيته
مقاله مدرنيزاسيون
مقاله خودكشي
مقاله نسل
مقاله سنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنيته در سرزمين لک ها، به بررسي و تبيين خودكشي زنان و دختران مي پردازد. پس از مروري بر ادبيات نظري، روش تفسيري براي اين بررسي انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زيسته گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مدرنيزاسيون سريع و شتابان با تمام مظاهر خود در طي دو دهه وارد يك سرزمين كاملا منزوي، با آداب و رسوم كهن شده و نسل مقارن با اين تغييرات، بر اساس آموزه هاي مدرن پرورش يافته اند. بنابراين، پس از بلوغ، هنگام تصميم گيري براي زندگي آينده، سعي كردند كه بر اساس آموزه هايشان عمل كنند. اما با مخالفت شديد نسل هاي گذشته كه حامل سنت هاي كهن بودند، روبرو گشتند. كنترل ناشي از سنت هاي قدرتمند و احساس بي قدرتي در تعيين سرنوشت سبب شد كه تعدادي از زنان و دختران به افراطي ترين پناهگاه [خودكشي] در مقابل مصيبت هاي زندگي روي آورند.