سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حیدر غفاری نسب – پژوهشگر مسائل عشایری

چکیده:

این مقاله به بررسی تغییر و تداوم هویت قومی – فرهنگی طایفه دهدار پس از ورود فرایند مدرنیزاسیون و سپس جهانی شدن پرداخته است این تحقیق شامل دو مرحله است نخست از زمانی است که مدرنیته و فرایند نوسازی به ویژه از دوره شکل گیری دولت مدرن وارد طایفه دهدار می وشد و با به قدرت رسیدن رضا شاه و نوسازی از بالا شتاب بیشتری به خود می گیردو به عبارت دیگر پس از آنکه فرایند مدرنیته وارد طایفه دهدار می شود ساختار سیاسی و اقتصادی دستخوش تحولاتی می شود و فرهنگ غیر مادی یعنی ارزش ها ، باورها ، اداب و رسوم و سنت ها هر چند دچار تغییر و تحول می شوند اما همچنان به حیات خود ادامه داده و در مقابل این تغییرات مقاومت ورزیده و وجوه تمایز و هویت ویژه خود را حفظ کرده است و مرحله دوم به ظهور پدیده جهانی شدن فرهنگ معطوف است. در این مورد نیز هدف بررسی این است که جهانی شدن تاکنون چه تاثیری در فرهنگ بومی و هویت قومی طایفه دهدار داشته و احتمالا در آینده چگونه آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به هر روی چنانچه شواهد و یافته های تحقیق نشان می دهد فرهنگ غیر مادی طایفه دهدار ضمن آنکه ممکن است دستخوش تغییراتی شود اما همچنان هویت و وجوه تمایز خود را حفظ کرده و فرهنگ واحد جهانی که همان فرهنگ غرب و به ویژه فرهنگ آمریکایی باشد جذب و ادغام نشده و ویژگی های خاص خود را حفظ خواهد کرد.