مقاله مدلسازي انتقال مخازن CNG براي تامين موقت نياز گاز طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مدلسازي انتقال مخازن CNG براي تامين موقت نياز گاز طبيعي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي فشرده
مقاله مدلسازي
مقاله انتقال گاز طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشندل رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري سورنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه ساله بخش عظيمي از بودجه كشور كه بايستي صرف ايجاد زيرساختهاي صنعتي و اقتصادي كشور شود صرف تامين هزينه هاي واردات بنزين و پرداخت يارانه هاي مربوط به آن مي شود بنابراين با توجه به افزايش چشمگير مصرف بنزين و گازوئيل در كشور، لزوم استفاده از سوختي جايگزين در بخش حمل و نقل در سالهاي اخير به خوبي احساس مي شود. از سوي ديگر ايران با داشتن دومين رتبه ذخایر گازي جهان و همچنين شبكه گسترده خط لوله گاز زمينه لازم براي استفاده گسترده از گاز طبيعي را دارا مي باشد. معمولا براي انتقال گاز طبيعي از خطوط لوله استفاده مي شود. انتقال گاز طبيعي با استفاده از كشنده و تريلر يكي از راه هاي تامين نياز گاز طبيعي به خصوص در مناطق روستايي كه احداث خط لوله مقرون به صرفه نيست مي باشد. در اين روش مخازن گاز CNG توسط تريلرهاي مخصوص به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند منتقل شده توسط دستگاههاي توزيع كننده به خودروها تزريق مي شود. در اين روش به ايستگاههاي اصلي، ايستگاه مادر و به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند ايستگاه دختر گفته مي شود. به دليل هزينه بالاي كشنده و تريلر هاي مورد استفاده محاسبه تعداد كشنده و تريلر از اهميت ويژه اي برخوردار است. تعداد تريلر و كشنده مورد نياز به ظرفيت ايستگاه دختر (تقاضاي گاز طبيعي) و فاصله ايسگاههاي مادر و دختر بستگي دارد. براي اين منظور يك مدل رياضي توسعه داده شد. در اين نوشتار هزينه هاي مختلف استفاده از اين روش بر حسب ظرفيت ايستگاه دختر و فاصله ايستگاه مادر- دختر از يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.