مقاله مدلسازي تحليلي احتراق ذرات لايکوپديم با در نظر گرفتن اختلاف بين دماي گاز و ذره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مدلسازي تحليلي احتراق ذرات لايکوپديم با در نظر گرفتن اختلاف بين دماي گاز و ذره
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتراق ذرات لايکوپديم
مقاله روش تحليلي
مقاله دماي بدون بعد گاز و ذره
مقاله دماي شعله
مقاله سرعت سوزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيدآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثر اختلاف بين دماي گاز و ذره بر احتراق ذرات لايکوپديم (Lycopodium) شعله آرام، يک بعدي و پايا براي ابر پيش مخلوط ذرات ارگا نيک مي پردازد. در مقاله حاضر از معادلات مربوط به شعله آرام ذرات ارگانيک استفاده شده است و سپس معادلات لازم براي گاز و ذره بدست آمده است. در نهايت معادلات حاکم و شرايط مرزي اعمال شده و با استفاده از روش تحليلي حل شده اند. لازم به ذکر است که در اين تحقيق ناحيه شعله شامل ناحيه هاي پيش گرم، واکنش و ناحيه پس از واکنش مي باشد. در نهايت تغييرات عوامل موثر بر احتراق ذرات از قبيل دماي بدون بعد گاز و ذره، کسر جرمي ذره، نسبت تعادلي گاز و ذره، دماي شعله گاز و ذره و سرعت سوزش آن ها ترسيم شده اند.