مقاله مدلسازي تخريب پيشرونده صفحات کامپوزيتي با گشودگي دايروي تحت بار فشاري محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مدلسازي تخريب پيشرونده صفحات کامپوزيتي با گشودگي دايروي تحت بار فشاري محوري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراکمانش
مقاله ورق هاي کامپوزيتي
مقاله المان پوسته اي
مقاله مدل پيشرونده تخريب
مقاله بار نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکريه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مدل پيش  رونده تخريب، براي بررسي رفتار ورق هاي کامپوزيتي با گشودگي عرضي تحت تاثير بارهاي فشاري محوري توسعه داده شد. به علت جابجايي هاي بزرگ پس از کمانش ورق، جهت آناليز تنش، استفاده از آناليز غيرخطي لازم است. به منظور مدل سازي پديده پيش رونده تخريب، مدل پيش رونده تخريب با مودهاي مختلف تخريب همانند ترک خوردگي ماتريس، برش الياف- ماتريس، تخريب الياف، با استفاده از تقريب تنش هاي بين لايه اي توسعه داده شد. آناليز بر اساس مدل اجزاي محدود تخريب سه بعدي است، که شامل ترکيب سه قسمت عمده، آناليز تنش، آناليز تخريب و قوانين کاهش خواص مواد است. در اين تحقيق به علت استفاده از روش با استفاده از روش کنترل بار، با استفاده از الگوريتم حل کمان و روش کنترل جابجايي، بار نهايي سازه با دقت مناسب تر پيش بيني مي شود.