مقاله مدلسازي حذف الكترومغناطيسي آخال به صورت پيوسته از مذاب فلزات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مدلسازي حذف الكترومغناطيسي آخال به صورت پيوسته از مذاب فلزات
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه الکترومغناطيسي
مقاله نيروي الکترومغناطيس
مقاله مدلسازي رياضي
مقاله شبيه سازي فيزيکي
مقاله تصفيه فلزات
مقاله آخال
مقاله منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيزاك ميحيلا
جناب آقای / سرکار خانم: گاتري راديريك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يك مدل رياضي سه بعدي براي شبيه سازي حذف الكترومغناطيسي پيوسته آخال از مذاب فلزات توسعه يافته و معرفي شده است. اين مدل شامل محاسبه نيروي الكترومغناطيس و جريان سيال در حضور نيروي الكترومغناطيس است. نتايح محاسبات ميدان سرعت مذاب و نيروي الكترومغناطيس براي محاسبه مسير حركت ذرات آخال در مذاب فلزات مورد استفاده قرار گرفت. مدل توسعه يافته براي شبيه سازي حذف آخال از مذاب منيزيم در شرايط مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات پارامتري به منظور بررسي تاثير عوامل مختلف نظير چگالي شار مغناطيسي، اندازه آخال و سرعت مذاب بر راندمان حذف آخال صورت گرفته است. به منظور مشاهده تاثير نيروي الكترومغناطيس بر حركت ذرات آخال و نيز ارزيابي مدل توسعه يافته، يك مدل فيزيكي طراحي و ساخته شد. نتايج تجربي حاصل از مدل فيزيكي براي مسير حركت آخال و نيز راندمان حذف آخال بيانگر دقت قابل قبول مدل رياضي بوده است.