مقاله مدلسازي سيستم پيشرانش کاتاليستي در حالت احتراق ناقص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازي سيستم پيشرانش کاتاليستي در حالت احتراق ناقص
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم پيشرانش کاتاليستي
مقاله احتراق ناقص
مقاله عملکرد
مقاله هيدرازين
مقاله مدلسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري پاكدهي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نوشري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پوررفسنجاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سيستم پيشرانش کاتاليستي براي تصحيح مدار ماهواره استفاده مي شود. پيشرانه مورد استفاده در اين نوع سيستم ها عموما هيدرازين است که در حضور کاتاليست Ir/γ-Alumina تجزيه و خروج محصولات با دماي بالا و جرم مولکولي پايين منجر به ايجاد نيروي پيشرانش براي تصحيح و تنظيم مدار ماهواره مي شود. واکنش تجزيه هيدرازين که واکنش احتراق کاتاليستي است از دو بخش توليد و تجزيه آمونياک تشکيل شده است. ميزان ضربه ويژه که نماينده عملکرد سيستم است، در حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ ثانيه است. در صورتي که به دليل ايجاد هر گونه مشکل در کاتاليست، واکنش تجزيه هيدرازين فقط شامل تجزيه هيدرازين و ايجاد آمونياک باشد، احتراق ناقص است و در اين صورت عملکرد سيستم مطلوب نخواهد بود. در اين پژوهش، عملکرد سيستم در حالت احتراق ناقص کاتاليستي مدل مي شود. نتايج اين مدل نشان مي دهند که ميزان ضربه ويژه در اين حالت در حدود ۱۵۰ ثانيه است. اين مدل درک درستي از معادلات عملکرد حاکم بر سيستم ارايه خواهد داد. نتايج تجربي نيز صحت داده هاي حاصل از مدل را تاييد مي کنند.