مقاله مدلسازي سينتيک استخراج پلاتين از کاتاليست هاي مستعمل با استفاده از مدل Elovich که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مدلسازي سينتيک استخراج پلاتين از کاتاليست هاي مستعمل با استفاده از مدل Elovich
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج پلاتين
مقاله محلول تيزاب
مقاله معادله Elovich
مقاله کاتاليست مستعمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بقالها مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رشتچيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سينتيک استخراج پلاتين از دو نوع مختلف کاتاليست رفورمينگ و توليد اسيد نيتريک به وسيله تيزاب  (Aqua Regia)بررسي شده است. مدل هاي سينتيکي مختلفي براي واکنش هاي هتروژن جامد- مايع پيشنهاد شده است. از ميان ۴ مدل رايج در اين واکنش ها (Elovich, Power, SCM, HDM) مدل سينتيکي Elovich بهترين همخواني را با نتايج آزمايشگاهي حاصل از دو نوع کاتاليست را دارد. در اين مقاله يک رابطه کلي براي استخراج پلاتين از کاتاليست هاي مستعمل به دست آمده و تاثير عوامل مختلف مانند دما و نسبت وزني مايع به جامد بر آن با توجه به نتايج آزمايشگاهي موجود در مراجع بررسي شده است. معادله سينتيکي حاصل دو ترم مجزا دارد که يک ترم آن براي دو گونه کاتاليست است. اين ترم، نشان دهنده سرعت اوليه واکنش بوده و تابعي از دما و غلظت هاي اوليه است. ترم دوم معادلات سرعت که تابعي از مشخصات فيزيکي دو کاتاليست و نسبت وزني مايع به جامد مصرفي است، براي دو کاتاليست به علت تفاوت در ساختار و مواد موجود در کاتاليست ها متفاوت است.