مقاله مدلسازي عددي جريان انتقال حرارت جابجايي توام آرام و درهم درون محفظه مستطيلي با ديواره متحرك گرم بالايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مدلسازي عددي جريان انتقال حرارت جابجايي توام آرام و درهم درون محفظه مستطيلي با ديواره متحرك گرم بالايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال حرارت جابجايي ترکيبي
مقاله ضريب منظري
مقاله مدل اغتشاش ek
مقاله عدد ريچاردسون
مقاله محفظه مستطيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گشايشي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، ابتدا جريان جابجايي توام آرام درون محفظه اي مستطيلي با AR=10 و ديواره متحرك مدلسازي شده و با نتايج حاصل از مطالعه ديگر محققان مقايسه شده است. پس از نشان دادن صحت محاسبات، جريان فوق به صورت درهم و با استفاده از مدل هاي معتبر آشفتگيRNG  و Standard حل شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، شدت آشفتگي به ديواره هاي عمودي و لايه مرزي محدود شده است، به گونه اي كه جريان در ناحيه مركز محفظه، درهم و در نزديكي ديواره ها آرام مي باشد. همچنين مشخص گرديد با افزايش عدد ريچاردسون و حاكميت جريان جابجايي طبيعي، نرخ انتقال حرارت كاهش مي يابد.