مقاله مدلسازي عددي فرايند احتراق HTPB/O2 در يک موتور موشک هيبريدي به منظور تعيين نرخ پسروي سطح سوخت جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مدلسازي عددي فرايند احتراق HTPB/O2 در يک موتور موشک هيبريدي به منظور تعيين نرخ پسروي سطح سوخت جامد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور موشک هيبريدي
مقاله جريان محترق
مقاله گرماکافت سوخت جامد
مقاله نرخ پسروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان مرشديزدي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش يک روش عددي دو بعدي براي حل جريان لزج محترق درون يک موتور موشک هيبريدي به منظور تعيين نرخ پسروي سطح سـوخت جامد به کار گرفته شده است. براي حل جـريان از روند ضـمني LU-SW بر اساس ترکيب روش تفکيک بردار شار ون لير با روش اختلاف بالادست MUSCL که از محدود کننده مين مود سود مي برد، استفاده شده است. با توجه به ديگر پژوهش هاي تجربي صورت گرفته، جزء شيميايي  C4H6به عنوان عمده محصول گازي حاصل از فرايند گرماکافت سوخت جامد HTPB در نظر گرفته شده است. براي تعيين نرخ توليد اين جزء شيميايي از يک رابطه تجربي شبه آرنيوسي بهره گرفته شده است. در مرحله بعد، واکنش هاي شيميايي بين  C4H6و اکسيژن گازي توسط يک مدل سينتيکي يازده جزیي بيست مرحله اي توصيف شده است. آشفتگي جريان نيز با به کارگيري روش جبري بالدوين-لومکس مدلسازي شده است. با حل جريان محترق، مشخصه هاي جريان و احتراق درون درگاه گرين (Grain) و نازل از قبيل توزيع دما، عدد ماخ، نرخ پسروي و دماي سطح سوخت تعيين شده است. نتايج شبيه سازي عددي براي يک موتور آزمايشگاهي ارايه شده و نرخ پسروي به دست آمده در مقايسه با ديگر نتايج عددي و تجربي تطابق خوبي را نشان مي دهد.