مقاله مدلسازي غيرخطي و شبيه سازي سيستم تصميم گير بهينه ECU خودروي گازسوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مدلسازي غيرخطي و شبيه سازي سيستم تصميم گير بهينه ECU خودروي گازسوز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودروي دو گانه سوز
مقاله بهينه سازي
مقاله ‌تركيب اطلاعات
مقاله مدل هاي آلايندگي و كارايي
مقاله كاهش مصرف سوخت
مقاله جريان برگشتي و آوانس جرقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالوزاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيد فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا مدلسازي غيرخطي در مرحله مكش و دريچه ورودي هوا (تراتل)، مرحله تراكم و مرحله احتراق براي يك خودروي بنزين سوز انجام شده است. سپس تفاوت خودروي بنزين سوز با خودروي گاز سوز مطرح گرديده است. مدل پديده جريان برگشتي در حالت گازسوز با مدل خودروي بنزين سوز تركيب شده است. حالت استارت سرد، نرمال و حركت شتاب دار به عنوان سه مرحله مهم در اين تحقيق مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از مدل هاي آلايندگي خودرو و بازده و تعريف تابع هزينه مناسب و نيز استفاده از روشهاي نوين در تركيب اطلاعات، مقادير بهينه آوانس زمان جرقه زني و نسبت هوا به سوخت از طريق روش هاي بهينه يابي محاسبه گرديده است. همچنين در اين مقاله از يك كنترل كننده فازي براي تشخيص حركت شتاب دار و نرمال براي خودرو استفاده شده است. سيستم تصميم گير فازي، مقادير بهينه استخراج شده متناظر با هر مرحله را جاگذاري نموده و موجب كمينه شدن آلايندگي و بيشينه نمودن راندمان خودرو در هر مرحله مي گردد.