مقاله مدلسازي غير خطي يک عملگر هيدروليکي با در نظر گرفتن عامل اشباع در دامنه و سرعت فرامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مدلسازي غير خطي يک عملگر هيدروليکي با در نظر گرفتن عامل اشباع در دامنه و سرعت فرامين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي غير خطي
مقاله اشباع
مقاله عملگر
مقاله اتوپايلوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرحدي پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميريوسفي اول رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل غير خطي يک عملگر هيدروليکي با در نظر گرفتن عامل اشباع دامنه و سرعت شناسايي شده است. ابتدا مدل عملگر با يک تابع تبديل درجه يک و توابع غير خطي اشباع با پارامترهاي مجهول در نظر گرفته شده، سپس با تعريف دو تابع هدف مناسب و بهينه سازي عددي آنها، پارامترهاي مجهول تخمين زده شده اند. مدل معرفي شده به خوبي رفتار غير خطي عملگر را نشان داده و نسبت به مدل هاي مرسوم خطي دقت بالاتري دارد. مقايسه نتايج شبيه سازي غير خطي با استفاده از مدل جديد و آزمايشات تجربي، صحت مدل جديد را به اثبات مي رساند. اين مدل در طراحي اتوپايلوت براي اجسام پرنده کاربرد فراواني دارد، به علاوه مي توان از آن، در آزمايشگاه شبيه سازي به جاي عملگرهاي گران قيمت واقعي استفاده نمود.