مقاله مدلسازي هندسي، تحليل کرانه فوقاني و شبيه سازي جريان فلز در فوزجينگ دقيق چرخ دنده هاي ساده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير) از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مدلسازي هندسي، تحليل کرانه فوقاني و شبيه سازي جريان فلز در فوزجينگ دقيق چرخ دنده هاي ساده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فورجينگ دقيق
مقاله چرخ دنده ساده
مقاله مدلسازي هندسي
مقاله کرانه فوقاني
مقاله بشکه اي شدن
مقاله حجم محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تشريح مدلسازي پارامتريک چرخ دنده ساده، اجزا قالب فورجينگ دقيق آن و تخمين نيروي شکل دهي به روش کرانه فوقاني مي پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسي چرخ دنده ساده شامل مدول، تعداد دندانه، زاويه فشار، عرض چرخ دنده و شعاع سوراخ داخلي به برنامه کامپيوتري نوشته شده به زبان Visual Basic مدل توپر آن در محيط نرم افزار Solid Works ايجاد مي شود. پس از آن ابعاد بيلت و اجزا قالب فورجينگ دقيق به طور خودکار طراحي شده و مدل سه بعدي آن ايجاد مي شوند. براي تحليل کرانه فوقاني يک نيم دندانه با پروفيل اينولوت مدنظر قرار گرفته و منطقه تغيير شکل به شش ناحيه تقسيم شده است. با استفاده از ميزان سرعت جديدي که در اين مقاله ارايه شده و در آن پديده بشکه اي شدن دندانه لحاظ شده منحني تغييرات نيروي شکل دهي بر حسب درصد کاهش ارتفاع بيلت با استفاده از برنامه کامپيوتري نوشته شده به زبان MATLAB به دست آمده است. در انتها نيز نتايج حاصل از تحليل کرانه فوقاني با نتايج به دست آمده از شبيه سازي به روش حجم محدود (نرم افزار Super Forge) و همچنين نتايج تئوري و آزمايشهاي انجام شده توسط ساير محققين مقايسه شده اند.