مقاله مدلسازي و شبيه سازي قطعات در ابعاد نانو به روش مدلسازي مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مدلسازي و شبيه سازي قطعات در ابعاد نانو به روش مدلسازي مولکولي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو
مقاله مت لب
مقاله مدلسازي مولکولي
مقاله اثرات دمايي
مقاله ميکروسکوب نيروي اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش هوشيار علي
جناب آقای / سرکار خانم: برياني نظافت نگين
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با گسترش دانش نانو شاهد ورود اين علم به بخش هاي مختلف علوم مهندسي هستيم. بدليل لزوم مدلسازي مولکولي اوليه در فرآيندهاي ساخت در ابعاد نانو شاهد گسترش اين نوع مدلسازي ها و ايجاد نرم افزارهايي بر اين پايه مي باشيم. مدلسازي در ابعاد اتمي در اين مقاله با دو هدف اصلي مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: ۱- بررسي هاي ساختاري قطعات در ابعاد نانو – ماکرو ۲- شبيه سازي هاي حرکتي بر پايه ديناميک مولکولي. در اين مقاله اصول و مباني هر دو روش مورد بررسي قرار گرفته و با کمک نرم افزار مت لب الگوريتمي جهت مدلسازي ساختاري و شبيه سازي ديناميکي قطعات در ابعاد نانو ارايه شده است. در ابتدا قطعات در فرم هاي مکعب و استوانه با توجه به شبکه کريستالي آنها در ابعاد اتمي شبيه سازي شده است، تاثيرات حرارتي در دماهاي متفاوت به کمک اين شبيه سازي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم مدلي بر پايه شبيه سازي ديناميکي مولکولي در حالت دو بعدي به منظور مدلسازي نوک پروب ميکرسکوپ نيروي اتمي ايجاد شده است. و به کمک اين مدل تاثير نيرو بر تغيير شکل پروب ميکروسکوپ نيروي اتمي شبيه سازي شده است.