مقاله مدلسازي کيفيت هواي موزه هاي تهران با استفاده از مدل IMPACT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مدلسازي کيفيت هواي موزه هاي تهران با استفاده از مدل IMPACT
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله محيط هاي بسته
مقاله مدل سازي
مقاله IMPACT
مقاله موزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پورمطلق مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد روز افزون شهرها در کنار زندگي صنعتي، علاوه بر آسايش و راحتي براي انسان ها، باعث بروز مشکلات و معضلات جديدي شده است. يکي از اين مشکلات، معضل آلودگي هواست. اکثر افراد تصور مي کنند آلودگي هوا صرفا در محيط هاي باز شهري گسترش يافته است، در حالي که در برخي موارد آلودگي هواي محيط هاي بسته، چندين برابر بيشتر از آلودگي محيط هاي باز اطراف است. با گسترش دسترسي به رايانه هاي شخصي در طي دو دهه اخير، مدل سازي به عنوان راهکاري مفيد و کارآمد در پيش بيني کيفيت هواي محيط هاي بسته مطرح شده است. يکي از مدل هاي مورد استفاده در اين ارتباط، مدل IMPACT است که براي بررسي و ارزيابي سطح آلاينده ها در ساختمان هاي با ارزش ميراث فرهنگي و موزه ها تنظيم شده است. در اين مقاله در پي معرفي اختصاري اين مدل، کاربرد آن در مدل سازي دو مورد از موزه هاي شهر تهران (موزه تنوع زيستي پرديسان و موزه فرش ايران)، مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج به دست آمده از مدل سازي با مقادير واقعي اندازه گيري شده مقايسه و تطابق خوبي با دقت بين %۷۷ الي  %94نسبت به مقادير واقعي مشاهده مي شود. در گام بعدي با در نظر گرفتن راهکارهاي اصلاحي، تلاش شده است تا ميزان کاهش آلودگي ناشي از استفاده راهکارهاي مختلف ارزيابي، و به عنوان راه حلي براي بهبود کيفيت هواي محيط هاي بسته مورد مطالعه و به تفکيک اثرگذاري بر هر يک از آلاينده ها مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه اين بررسي مبين دستيابي به بهترين وضعيت ممکن، در صورت استفاده همزمان از فرايند پالايش آلاينده و کاهش نرخ تعويض و تبادل هوا در محيط است.