سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا تقی راد – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبدالواحد سعیدی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد که در حال حاضر مراحل مطالعاتی آن به اتمام رسیده است شامل دو واحد گازی بوده که به شبکه سراسری متصل است . یک واحد بخار به عنوان سیکل ترکیبی از واحدهای گازی تغذیه خواهد شد و مزرعه کلکتورهای خورشیدی از نوع سهموی باز، بعنوان مولد کمکی با این مجموعه تلفیق می شود . در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی مزرعه خورشیدی صورت گرفته و روش کنترل دمای پیشنهادی ارائه خواهد شد . تغییرات دمای روغن و آب ( بخار ) به عنوان پارامترهای متأثر از تغییر شرایط از جمله تغییرات تابش خورشیدی بررسی شده، همچنین با توجه به وجود تأخیر در این سیستم روش کنترلی مناسب با این ویژگی پیشنهاد خواهد شد . نتایج مشابه سازی ها علاوه بر تائید صحت مدلهای تدوین شده، پایداری مقاوم سیستم را نسبت به تغییرات تأخیر و رفع اغتشاش ثابت بر روی سیستم را به خوبی نشان می دهد . نتایج بدست آمده نوید بخش موفقیت کنترل کنندة پیشنهادی بر روی سیستم واقعی می باشد .