سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سرود زاهدعبقری – پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست
مجید بهمنی – پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست
سیدرضا سیف محدثی – پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست
محسن محمدی – شرکت پالایش نفت شازند اراک ،اداره مهندسی پالایش

چکیده:

برای شبیه سازی و مدلسازی راکتورهای واحد هیدروکراکینگ پالایشگاهی از یک مدل سینتیکی با چهار شبه جزء استفاده شد، که در آن واکنشهای هیدروکراکینگ، گوگرد گیری و نیتروژن گیری مد نظر قرار گرفتند.نتایج این مدل با مجموعه ای از داده ها ی عملیاتی اخذ شده از پالایشگاه اراک مقایسه شده است . تابع غیر فعال شدن کاتالیست برای واکنشهای موجود در مدل سینتیکی نیز مشخص شدند . با استفاده از این مدل میزان عمر کاتالیست و همچنین مقدار تبدیل کلی در طول زمان عم لکرد مشخص شدند . همچنین با استفاده از این مدل چگونگی عملکرد واحد برای قرار گرفتن در شرایط بهینه مشخص شد .