سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام علیخانی – کارشناس ارشد متالورژی
محمود مرآتیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
عباسعلی علیخانی – کارشناس متالورژی

چکیده:

ریخته گری مداوم تختال نازک Thin slab continuous casting از روشهای نوین تولید ورق های فولادی درجهان است تاندیش بعنوان یک محفظه واسط بین پاتیل فولاد و قالب ریخته گری نقش بسیار تعیین کننده ای درایجاد یک جریان مناسب و تصفیه مذاب را ایفا می کند بهدلیل دمای بالا و غیرشفاف بودن مذاب در تاندیش ریخته گری مداوم استفاده از مدلهای فیزیکی بصورت مدل آبی سرد به عنوان نماینده رفتار سیلانی سیستم واقعی می تواند کمک شایانی به بررسی الگوی سیلان فولاد مذاب نماید به دلیل یکسان بودن ویسکوزیته سینماتیکی فولاد مذاب و ویسکوزیته سینماتیکی آب در دمای محیط اثبات شده است که می توان از آب به عنوان سیال مشابه به فولاد مذاب استفاده نمود دراین تحقیق یک مدل فیزیکی یک به یک Full scaleاز تاندیش ریخته گری مداوم تختال نازک مجتمع فولاد سبا ساخته شد درآزمایشات اولیه الگوی سیلان بخوبی بررسی گردید و مزایا و معایب سیستم فعلی مشخص شد.