سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محسن توفیق – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد اوریا – دانشجوی دکترای عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عوامل مختلفی باعث وقوع پدیده نشست منطقه ای می گردد که افت سطح آبهایزیرزمینی یکی از آنها می باشد این پدیده در بسیاری از نقاط دنیا در مناطق خشک که از آبهای زیرزمینی استفاده زیادی می شود، مشاهده می شود. در استان کرمان نیز بدلیل استفاده پیش از حد آبهای زیرزمینی این پدیده دیده می شود که در رفسنجان و دشت زرند این شکل بوضوح قابل مشاهده است. در این تحقیق عوامل موثر بر میزان نشست منطقه ای ناشی از افت سطح آب زیرزمینی بصورت آزمایشگاهیمورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن مشخصات لایه های زیرزمینی تا عمق ۳۳۰ متری نمونه برداری صورت گرفته و بر اساس ۱۱۰ نمونه دست خورده، پروفیل لایه های زیرزمینی تهیه شده است. مقادیر فشار پیش تحکیمی و تاثیرگذاری ناشی از نوسانات سطح آب زیرزمکینی در میزان نشستها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به تغییرات شدید لایه بندی و مشخصات لایه های زیرزمینی در این منطقه، افت سطح آب زیرزمینی باعث ایجاد نشستهای نامساوی و گسیختگی زمین می شود و همچنین در صورتی که سطح آب زیرزمینی بصورت متناوب افزایش و کاهش یابد، میزان نشستها بصورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته وزمان برزو نشستها نیز به تعویق میافتد.