سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو اکبری – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مسعود صدری نسب – دکترای فیزیک دریا،استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محمدفیاض محمدی – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مریم سیوف جهرمی – دانشجوی دکترای فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

اکثر کارخانجات و نیروگاههای تولید انرژی الکتریکی برای سرد کردن تاسیسات خود از آب استفاده می کنند که پساب این نوع کارخانجات دارای آب با درجه حرارت بالا می باشد ورود این پساب گرم می تواند سبب بروز آلودگی حرارتی گردد که خود دارای اثرات زیانبار زیست محیطی بوده و نیز سبب کاهش کارایی نیروگاه خواهد شد. در این مطالعه ازمدل سه بعدی هیدرودینامیکی و اکولوژیکی کوهیرنس استفاده شده است مدل از یک شبکه ۴۰×۱۲۰ و ساختار سیگما در ۵ لایه استفاده می کند.از جمله ورودی های مدل اطلاعات جوی، مولفه های جزرمدی، شرایط مرزی دما و شوری، پساب گرم با دما و دبی مشخص می باشد. مدل برای ۲ سال اجرا گردیده تا به پایداری برسد پس از رسیدن به پایداری مدل برای ۱ سال دیگر نیز اجرا شده تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد خروجیهای مدل شامل میدان دما در سطح و عمق میباشد که وجود و شدت آلودگی حرارتی را در فصول مختلف مورد بررسی قرار می دهد همچنین با استفاده از نتایج مدل می توان احتمال ایجاد سیکل بسته در مدار سیستم خنک کننده نیروگاه را در فصول مختلف بررسی کرد. نتایج با مطالعات صورت گرفته مطابقت دارد.