سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمدار – دکتر، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
علیرضا مقیم هنجنی – مهندس کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

در سازه های پیش ساخته پانلی طراحیها با فرض صلب بودن اتصالات انجام می گیرد، در صورتیکه تحت بارهای لرزه ای اتصالات وارد محدوده غیر خطی – غیر الاستیک می گردد . لذا رفتار واقعی سازه باید با لحاظ نمودن اتصالات غیر الاستیک مورد مطالعه قرار گیرد . تحقیق دو نوع اتصال متداول پیش ساخته در سازه های پانلی مورد بررسی قرار گرفته و بوسیله برنامه غیر خطی ANSYSمدلسازی شده اند . ابتدا با استفاده از فنر غیر خطی رفتار اتصال مدل شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مدل رفتاری فنر غیر خطی تقریبا منطق بر ر فتار واقعی اتصال می باشد و متفاوت از حالت صلب است لذا ابتدا مدلسازی مورد تایید قرار گرفت . سپس مدل کامپیوتری فنر غیر خطی در سازه واقعی جایگزین اتصالات شد، و آنالیز روی سازه توسط برنامه غیر خطی ANSYSانجام پذیرفت . بر مبنای تحلیلهای انجام شده و نتایج حاصله رف تار سازه کاملا متفاوت از فرض صلب بودن اتصال می باشد . بطوریکه منحنی های رفتاری نرم و ملایمتر می باشد و تغییر شکلهای سازه بیشتر از حالت فرض اتصال صلب می باشد.از طرفی با توجه به وارد شدن اتصالات در محدوده غیر خطی تمامی اتصالات در باربری شرکت نموده و توزیع نی روها بصورت مناسب بین اتصالات صورت پذیرفت. لذا احتمال گسیختگی محلی اتصال را درسازه به حداقل می رساند.