سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعد اله رستمی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ناپایداری احتراق به سبب اندرکنش امواج آکوستیک با پدیده های احتراقی (نظیر تبخیر ، تشکیل قطرات و … ) محفظه احتراق رخ می دهد. در این فرآیند انرژی حاصل از احتراق به امواج آکوستیکی منتقل شده و باعث می شود دامنه نوسانات شدیداً افزایش یابد. در این حالت ارتعاشات شدید موتور و افزایش ضریب انتقال حرارت تا ١٠ برابر، می تواند سیستم هدایت و کنترل را از کار بیندازد و یا موجب ذوب بدنه موتور در کسری از ثانیه شود. به این لحاظ جلوگیری از ناپایداری احتراق بسیار مهم می باشد. یکی از راه کارهای پایدارسازی احتراق کاهش اندرکنش امواج آکوستیک و احتراق با استفاده از بافل است. بافلها صفحاتی هستند که به صفحه انژکتور موتور متصل می شوند و برای کاهش اندر کنش بین امواج آکوستیک و پدیده های احتراقی به کار برده می شوند. هدف از این مقاله بررسی اثر هندسه بافل بر روی کاهش اندرکنش امواج آکوستیکی و فرایندهای احتراقی و از بین بردن آنها می باشد. این مهم توسط مدلسازی عددی فرایند انتشار امواج در محفظه احتراق و با حضور بافلها توسط نرم افزارFluentانجام می پذیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که با انتخاب هندسه مناسب برای بافلها می توان به طور موفق آنها را برای پایدار سازی احتراق به کار برد. به علاوه مشاهده شده است که برای هندسه های غیر مناسب، عملاً حضور بافل کمکی بر پایداری احتراق نمی کند