سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مونسان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جعفر مرادپور – فارغ التحصیل کارشناس مهندسی دریایی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله اثر بالک های طولی کنار بدنه (bilge keel) را بر کاهش غلتش شناور توسط مدلسازی در نرم افزار Nastran بررسی می کند. در ابتدای مقاله ضمن مروری بر روشهای کاهش غلتش و میزان کارایی آنها، روابط مورد نیاز برای مدلسازی ارائه شده است. سپس یک شناور ۵۰۰تنی با ابعاد مشخص مدلسازی شده و اندازه های مختلفی از طول و ارتفاع بالک بر روی آن نصب شده است اثر بالک برروی پریود نوسانات و دامنه نوسانات بررسی شده است و نمودارهای مربوطه ارائه شده است. با استفاده از این نمودارها میتوان اثرات طول و عمق بالک را به طور مجزا بررسی کرد.