سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جابر مریخی – قطب علمی قدرت ، دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد شکراللهی مغانی –

چکیده:

در این مقاله یک مدل جامع برای هسته های مورق بمنظور محاسبه شار عبوری از سطح مقطع هسته با در نظر گرفتن اثرپوستی شار در حوزه فرکانس ارائه شده است. نتیجه مدلسازی نشان می دهد که نمی توان فرض توزیع یکنواخت میدان مغناطیسی در سطح مقطع ورق را برای تمام ضخامتها بکار برد. در پایان برای لحاظ کردن اثر پوستی شار در محاسبه شار متوسط عبوری ضریب اصلاحی وابسته به ضخامت ورق ارائه شده است.