سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهادر ابول پور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه ش
محمدمهدی افصحی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

احیا مستقیم سولفید مس به وسیله هیدروژن و در مجاورتاهک روش است که در مقایسه با فرایند متداول تولید مس از مزایای زیادی برخوردار است از مزایای این روش می توان کم بودن تعداد مراحل عملیاتی و عدم الوده سازی محیط به گازهای سمی SO2 را نام برد دراین مقاله پس از معرفی این روش یک مدلسازی ریاضی جهت پیش بینی رفتار این واکنش پیچیده ارائه شده است روابط ریاضی حاکم بر این مدل در حقیقت تعمیمی از grain model است که برای بیش از یک واکنش به کار رفته است این مدل با ترکیب کردن سینتیکواکنشهای رخ داده و پارامترهای آنها که به وسیله ازمایشهای جداگانه بدست امده اند شکل گرفته است در این تحقیق پیش بینی مدل از رفتار واکنش با داده های تجربی مقایسه شده و در نهایت نتایج به دست امده مور د ارزیابی قرارگرفته است برای ارزیابی مدل عوامل دما ، مقدار اهک تخلخل اولیه و ضخامت قرص مورد بررسی قرارگرفته است دراین کار دانه های اهک متخلخل و متشکل از ریزدانه های غیرمتخلخل در نظر گرفته شده و این فرض باعث شده تا نتایج مدل به داده های تجربی نزدیکتر شود.