سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مازوچی – کارشناسی ارشد مندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی ،دانشکده فنی دانشگاه ت
شهره فاطمی – دانشیار مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

استخراج با سیال فوق بحرانی یکی از تکنولوژیهای جدیدی است که برای محصولات غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد .شناخت خواص سیال فوق بحرانی واستفاده از آن برای سیستمهای صنعتی منوط به مدلسازی این فرآیند می باشد . مدلی که در این فعالیت مورد استفاده قرار گرفت ، مدل بستر ودانه با حداقل ساده سازی است . مدل توسط روش عددی تفاضلهای محدود با روش خط حل شده است . در این مدل تغییرات غلظت در نقاط مختلف دانه و بستر در زمانهای مختلف بدست آمده است . آنالیز حساسیت مدل نیز برای قطر دانه، سرعت حرکت سیال در بستر وضریب انتقال جرم ف یلمی دانه انجام شده است . نتایج حاصل از مدل با نتایج آزمایش مقایسه و دارای تطبیق قابل قبولی می باشند.