سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان بابائیان – ۹۱۷۳۵- گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی، ص.پ. ۶۷۶
زهرا نجفی نیک – اداره کل هواشناسی استان کرمان
مجید حبیبی نوخندان – رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی
فاطمه زابل عباسی – ۹۱۷۳۵- گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی، ص.پ. ۶۷۶

چکیده:

در این مقاله از داده های سناریوی A1 مدل ECHO_Gکه هم اکنون در دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکزتحقیقات هواشناسی کره جنوبی اجراء می شود، برای ارزیابی تغییرات اقلیمی ۴۳ ایستگاه سینوپتیک کشوربا استفاده از روش ریز مقیاس نمایی آماری مدلLARS-WGاستفاده شده است و نتایج آن بر روی ایستگاه های مطالعاتی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج کلی بررسی ها برای دهه ۲۰۲۰ حاکی از کاهش ۹ درصدی بارش در کشور و افزایش میانگین سالانه دما در حدود ۰/۵ درجه سانتیگراد می باشد که بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به ما ههای سرد سال است. همچنین استان های خراسان شمالی،آذربایجان غربی و شرقی با بیشترین افزایش دما در دهه ۲۰۲۰ مواجه خواهند بود. برای انجام مطالعه ای جامعتر لازم است از داده های دیگر مدل های گردش عمومی جو نظیرHadCM و سناریو های اقلیمی دیگرنیز استفاده نمود.