سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه حجاب – مرکز تحقیقات شرکت باتریسازی نیرو، تهران
مسیح دربندی – مرکز تحقیقات شرکت باتریسازی نیرو، تهران
حسن عابدین پور – مرکز تحقیقات شرکت باتریسازی نیرو، تهران

چکیده:

بیناب نگاری امپدانس (EIS) برای مدل سازی رفتار دینامیکی غیرخطی و غیر ثابت منابع انرژی الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. گرچه اندازه گیری امپدانس یک سل الکتروشیمیائی بستگی جداناپذیری به امپدانس الکتروشیمیائی فرآیندهای گذرا (در واقع به نحوی به عکس سرعت این فرآیندها) نظیر انتقال الکترون، انتقال جرم واکنشهای شیمیائی و همچنین حالت فیزیکی و هندسی اجزای سل دارد. با این وجود استخراج این اجزاء از مطالعه دیاگرام جزء حقیقی – جزء موهومی امپدانس که نایکوئیست نامیده می شود به سادگی ممکن نمی باشد. در این مقاله به روش معکوس عمل شده و امپدانس الکتروشیمیائی یک نمونه الکترود به کمک تقریب اجزاء شیمیائی( فرآیندها و اتصالات و …) المانهای الکتریکی حتی المقدور معادل آنها محاسبه شده و چگونگی تغییرات در دیاگرامهای فوق الذکر برحسب تغییر در خواص شیمی فیزیکی اجزاء( بالطبع تغییر در مقادیر المانهای الکتریکی معادل ) بررسی شده است. به منظور بدست آوردن نمودارهای نایکوئیست و رسم تغییرات مورد انتظار از برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB استفاده می‌شود.