سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی گودرزی – آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه تهران
حسین محسنی – آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه تهران

چکیده:

برقگیرها با جذب انرژی اضافه ولتاژهای گذرا و تبدیل آنبه گرما، موجب محدود شدن سطح اضافه ولتاژها می گردند . گرما ودمای قرصهای برقگیر از عوامل اصلی در کیفیت کارکرد برقگیرها بوده و نقش اصلی در تنش های حرارتی – مکانیکی ، افزایش جریان نشتی و گریز حرارتی دارا می باشد . مدل الکتریکی جهت شبیه سازی دقیق رفتار برقگیر در قبال اضافه ولتاژها ، لحاظ نمودن اثر دما بر روی جریان نشتی و مدل حرارتی انتقال گرمای برقگیر همگی در یک مجموعه منسجم، مدل الکترو – حرارتی برقگیر را ارائه می دهند . مقاله پیش رو مسایل فوق را بررسی نموده،در ضمن مدل
الکتروحرارتی را بر روی یک برقگیر اکسید روی ازنوع مدل پست (Station class surge arrester) از رده انتقال، پیاده سازی می نماید همچنین از مدل مطروحه در شبیه سازی یکی از آزمونهای استاندارد استفاده می گردد