سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرم سا – استادیار گروه فیزیک دریا
علی کرمی خانیکی – استادیار پژوهشی و رئیس بخش سواحل
مهدی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

چکیده:

اولین قدم جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیط­های دریایی و نواحی ساحلی، تعیین الگوی­های امواج و جریان­های ساحلی می‌باشد. در مناطق ساحلی، امواج و جریان‌ها نقش مهمی در تعیین هندسه و شکل سواحل بازی می­کنند. تعیین شرایط موج در مناطق ساحلی (تعیین ارتفاع­، پریود و جهت­ امواج) برای برآورد نیروهای وارده از طرف امواج بر خط ساحلی ضروری است. سیستم مدلسازی کاربردی MIKE 21 چندین مدول جداگانه را شامل می­شود. مدول استفاده شده در این مطالعه مدول امواج نزدیک ساحل (MIKE 21 NSW) است که برای محاسبه میدان­های موج در منطقه ساحلی استفاده می­شود. برای این منظور الگوی انتشار امواج به کمک مدول NSW شبیه‌سازی شده است. شبیه­سازی­ها برای حالات قبل و بعد از احداث جتی­ها در دهانه مرداب کیاشهر انجام می­شود. به علاوه اثرات این سازه­ها بر الگوی انتشار امواج مورد بحث قرار می­گیرد. نتایج این بررسی نشان می­دهد که مدول NSW قابلیت ارائه الگوی واقعی انتشار امواج در مناطق ساحلی را دارا می­باشد. همچنین مقایسه­ الگوی انتشار برای دو حالت نشان داد که با احداث جتی­ها، ورودی بندر به محل آرامی تبدیل شده و نفوذ امواج به داخل بندر کاهش یافته است