سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد خدایاری رستم آباد – دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه تربیت مدرس، و همچنین
عزیزاله ولی نژاد – کارشناس ارشد پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، و فارغ التحصیل رشته ریاضی
محمد حسن قاسمیان – استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت

چکیده:

در این مقاله به ارائه ویژگیهای نرم افزار پیاده سازی شده برای مدلسازی انتشار امواج صوتی در دریا و همچنین مدلسازی عملکرد سونارهای فعال و غیرفعال پرداخت هایم.
مدلسازها و شبیه سازها دارای اهمیت قابل ملاحظه ای در طراحی سیستمهای جدید به منظور بهر هبرداری بهینه از محیط دریا، و همچنین در بهینه سازی و پیش بینی عملکرد سیستمهای سوناری موجود دارند. تجهیزات مختلف صنعتی و دفاعی زیردریا و سونارها از امواج آکوستیکی استفاده می کنند و تحلیل اثرات محیط غیرخطی و غیرهمگن دریا بر پدیده انتشار امواج، و بررسی نحوه کارکرد تجهیزات در شرایط مختلف محیطی و زمانها و مکانهای مختلف (مخصوصاً در آبهای کم عمق مانند خلیج فارس) جزو نیازهای استراتژیک محسوب می شود. نرم افزار حاضر با استفاده از روش مدلسازی انتشار Beam-Tracing و بکارگیری بانکهای اطلاعات محیطی و اطلاعات توان صوتی شناورهای دریایی، امکان این نوع بررسی ها را فراهم می آورد. قابلیت محاسبه نواحی قابل آشکارسازی، تخمین فاصله کارکرد سونارها، تحلیل هر دو نوع سونار فعال و غیرفعال، رسم فشار آکوستیکی در تمام نقاط دریا به صورت تصویر رنگی، رسم منحنی های تلفات انتقال و سیگنال دریافتی، و امکانات گرافیکی، کاربری و عملیاتی مختلفی در این نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز بوده و از پایگاه داده های SQL-Server استفاده کرده است. در پایان مقاله، تعدادی مدلسازی و شبیه سازی نمونه مربوط به آبهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.