سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد رفیعی مزرعه نو – مهندسین مشاور ارتباطات پیشرو
امیر نجفیان آغمیونی –

چکیده:

در این مقاله، روش عددی ماتریس خط انتقال برای مدلسازی سازی انتشار امواج رادیویی از درون آرایه ای از پنجره ها مورداستفاده قرار گرفته است. این آرایه با کمک قضیه جمع آثار و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل یک تک پنجره و در حالتهای گوناگون مورد ارزیابی قرار می گیرد و مسئله انتشار امواج رادیویی در هر حالت جداگانه بررسی خواهد شد. اثر تغییر ابعاد، جنس پنجره ها و همچنین زاویه تابش موج صفحه ای به تفصیل بیان می شود و در هر مورد، نتایج با سایر روشهای عددی نظیرFDTD یا Ray Tracing مقایسه می گردند.