سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی وطنی – عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
افسانه میرزاحسینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله، به منظور افزایش دقت طراحی و تعیینتعداد سینی های واقعی در برج جذب آمین، از مدلسازی به روش انتقال جرم استفاده شده است. از جمله مزایای این روش در مقایسه با روش تعادلی می توان به عدم نیاز به استفاده از ضریب کارآیی و نیز استفاده مستقیم از مجموعه عوامل موثر (مانند هیدرودینامیک سینی، ترکیب گاز و مایع، سرعت واکنش و غیره) در تعیین تعداد دقیق سینی های واقعی اشاره نمود. با بکارگیری این روش مدلسازی در برج جذب پالایشگاه گاز مسجد سلیمان انواع پروفایل پارامترهای موثر در طراحی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصله نشان از دقت بالای این روش مدلسازی در خصوص برجهای جذب همراه با واکنش شیمیایی دارد. همچنین پس از بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی از قبیل میزان آمین در گردش، درصد وزنی آمین، دمای آمین تازه ورودی به برج، فشار برج جذب و غیره، این پارامترها بمنظور دسترسی به استاندارد مطلوب گاز خروجی با صرف کمترین مقدار انرژی در واحد بهینه گردیده اند.