سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن حسن زاده –

چکیده:

در این مقاله مدلی دو بعدی برای بررسی انتقال جرم و انتقال بارالکتریکیدرپیل سوختی پلیمری ارائه شده است. در این مدل نفوذ سوخت و هوای مرطوب از الکترودهای متخلخل ، نفوذ هیدروژن و اکسیژن حل شده در غشاء کاتالیست ، انتقال پروتون در غشاء و کاتالیست ها و انتقال ا