سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین بوربوراژدری – پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده – پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روستاهای کشور قابل توجهی در مصرف انرژی نهایی کشور دارند . در سال ۱۳۷۹ قریب به %۱۰ انرژی نهایی در بخش خانگی روستایی مورد استفاده بوده است که معادل ۸۲ میلیون بشکه معادل نفت می باشد . از مسائل انرژی در مناطق روستایی هزینه بالای عرضه انرژی تجاری و عدم استفاده از منابع و پتانسیل های محلی و انرژیهای تجدید پذیر است . لذا , ارزیابی توسعه بهینه سیستم انرژی د رمناطق روستایی و شناسایی روشهای بهینه نمودن انرژی روستایی یک ضرورت است . در مقاله حاضر ابتدا مدل سیستم روستا و اثرات متقابل در سیستم های روستا بحث شده است سپس دو روش برای مدلسازی انرژی روستایی بررسی شده است که یکی بر مبنای حداقل کردن هزینه و دیگری بر اساس حداکثر درآمد خانوار است