سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ندا کرمی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
اردشیر کرمی محمدی – استادیار-دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با مدلسازی سرعت گیرهای «بامپ و کاشن» به کار رفته در شهر تهران و نیز مدل کردن خودرو به همراه صندلی و بدن انسان (۱۱درجه آزادی) ارتعاشات انتقال یافته به اعضای بدن انسان(سر و گردن، ستون فقرات، نیم تنه (معده و قلب) و پائین تنه(لگن و پاها)) را در چند سرعت مختلف هنگام عبور از دو نوع سرعتگیر ذکر شده با ابعاد مختلف محاسبه کردیم و با استفاده از استاندارد ایزو۱-۲۶۳۱ تاثیرات آن را بر راحتی انسان بررسی کردیم.صندلی مسیر اصلی انتقال ارتعاشات به ستون فقرات راننده است و ارتعاشات کاهش یافته توسط صندلی نقش مهمی را برای ارزیابی راحتی ایفا میکند . برای صحه گذاری مدلها نمودارهای بود را رسم کرده و مقادیر بدست آمده را با مقادیر استانداردهای موجود(ایزو ۷۹۶۲ و ایزو ۵۹۸۲(۲۰۰۱)) مقایسه کردیم، سپس ارتعاشات گذاری عمود را با رسم منحنی های اسپکتروم فرکانسی بدست آورده و با استانداردها مقایسه کرده و براساس آن راجع به سرعت مناسب عبور از سرعت گیرها و ابعاد مناسب آنها بحث شد.